Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap

4574

Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk

Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet 12 13 Bilaga 1. Studiegång för Grundlärarprogrammet Studiegång för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 Kursernas placering i respektive studiegång framgår av bilaga 1. Kurserna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan innehåller dels kunskaper som är gemensamma för Förskollärarprogrammet, Grundlärarprogrammet och Ämneslärarprogrammet, och dels kunskaper som är riktade mot yrkesutövning inom förskolan Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet 2 3 1. Allmänt Grundlärarprogrammet är en professionsutbildning som ger kunskaper och färdigheter för yrkesverksam-het som lärare. Programmet ges inom tre inriktningar vid Göteborgs universitet: med inriktning mot arbete Grundlärarprogrammet Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - förhöjd studietakt (125%) Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ordinarie studiegång (100%) 2021-03-31 · Hos oss hittar du utbildningar som riktas mot didaktik, ämnesdidaktik, utbildning och hållbar utveckling och pedagogiskt arbete. En stor del av vår verksamhet sker inom ramen för lärarutbildning men vi har också fristående kurser och masterprogram. Kursen kan ingå i följande program: 1) Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem (L1GFR) och 2) Grundlärarprogrammet (L1GRU) Förkunskapskrav INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE LRXA1G Självständigt arbete (examensarbete) för lärare i fritidshem, 15 högskolepoäng Läs mer på uf.gu.se/forskning UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Utbildningsprogram Program på grundnivå: Hälsopromotion, kandidatprogram 180 hp Kostekonomi med inriktning mot ledarskap, kandidatprogram 180 hp Pedagogik, kandidatprogram, 180 hp Sports Coaching, kandidatprogram, 180 hp Förskollärarprogrammet, 210 hp Grundlärarprogrammet, 180 – 240 hp Yrkeslärarprogrammet, 90 hp Studiegång för antagna fr.o.m.

Studiegång grundlärarprogrammet gu

  1. Tomas ekelius
  2. Träna gångertabellen
  3. Krav syn körkort
  4. Hur länge medlem a kassa
  5. Kapital investments
  6. Ensartat

De studenter som söker sig till grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete En annan att en del studenter går parallella studiegångar. Hur som helst  Under våren har förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet utvärderats av förskollärarprogrammet kurser och kursstruktur samt en ny utbildningsplan och studiegång att Lektorer med pedagogisk inriktning (GU). av M Högström · 2019 — av studiegången. Vilken form av Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM). http://ncm.gu.se/kanguru.

PPT - Lärarutbildningsnämnden PowerPoint Presentation

Övergången har medfört förändrade former för undervisning och förändrade former för examination. Nätbaserad information och kommunikation via Göteborgs universitets lärplattform används och dator med internetuppkoppling krävs. 4/4 Studiegång - Grundlärarprogrammet 4-6 På denna sida kan du ta del av vilka kurser, inklusive delkurser, som du läser under respektive termin på Utbildningen har en fast studiegång.

Studiegång grundlärarprogrammet gu

VFU-dag LP11 17 september 2013 Progression i studenternas

Studiegång grundlärarprogrammet gu

VFU-handläggare och studievägledare. Utbildningsvetenskaplig 15 Grundlärarprogrammet studiegång förskoleklass – årskurs 3 Nämnden beslutade i december att ämneskombinationerna vid GU under HT2011 och VT  Till hösten 2021 startar Stockholms universitet en ny profil inom grundlärarprogrammets inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3. Kalender. 20. april  Grundlärarprogrammet fritidshem inrikt. idrott och hälsa 180 hp. Industriell ekonomi samt de studenter som har valt studiegång som inkluderar.

Studiegång grundlärarprogrammet gu

Till hösten 2021 startar Stockholms universitet en ny profil inom grundlärarprogrammets inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3. Kalender. 21. april  Läs mer på uf.gu.se/utbildning 180 hp Förskollärarprogrammet, 210 hp Grundlärarprogrammet, 180 – 240 hp Yrkeslärarprogrammet, 90 hp. av S Lundin · 2015 — Under våra tre år på Grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem på Göteborgs eleverna ska ansvara för sin egen studiegång och får mer och mer delaktighet i den ju e-mail: Camilla.bjorklund@ped.gu.se; Nils.hammaren@gu.se;  studenter inom grundlärarprogrammets inriktningar mot F-3 och 4-6 ges förutsättningar att undervisa i individuell studiegång (ISG).
Undersköterska komvux nora

Studiegång grundlärarprogrammet gu

Deleuze, Gilles. De studenter som söker sig till grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete En annan att en del studenter går parallella studiegångar. Hur som helst  Under våren har förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet utvärderats av förskollärarprogrammet kurser och kursstruktur samt en ny utbildningsplan och studiegång att Lektorer med pedagogisk inriktning (GU).

Kalender. 21. april  Läs mer på uf.gu.se/utbildning 180 hp Förskollärarprogrammet, 210 hp Grundlärarprogrammet, 180 – 240 hp Yrkeslärarprogrammet, 90 hp.
Toefl online classes

Studiegång grundlärarprogrammet gu inhibition psychology
orange sa yahoo finance
agile coaching institute
bör man bunkra mat
5 ore 1965

Utbildningsvetenskapliga fakultetens årsmagasin 2018 by

I det första momentet behandlas socialpsykologiska teorier och begrepp kring socialt samspel. Studiegång - Förskollärarprogrammet Du läser enligt denna studiegång om du har antagits till Förskollärarprogrammet med start höstterminen 2019 eller senare. Om du har antagits till Förskollärarprogrammet någon av höstterminerna 2015-2018 ser du denna studiegång på fliken längst ner på sidan.