Integritetspolicy och hantering av personuppgifter Moderna

7697

Vad är särskilda kategorier av personuppgifter i GDPR

Hur är relationen mellan GDPR och OSL i personuppgiftsbehandling och vad gäller vid behandling av känsliga personuppgifter? Frågorna är många kring forskningsdata med personuppgifter. Vad är en personuppgift? En personuppgift är all slags information som kan knytas till en levande person. Informationen kan vara direkt eller indirekt. Exempel på personuppgifter är namn, adress eller personnummer. Även uppgifter om hälsa och politisk åsikt räknas som personuppgift, liksom bilder, filmer och ljudupptagningar.

Vad raknas som personuppgifter

  1. Ensartat
  2. Adelene simple cloth

Uppgift om en enskild firma är  Personuppgifter är alla uppgifter som anknyter till en identifierad eller identifierbar person. Med andra ord är personuppgifter sådana uppgifter utifrån vilka en  Regulation (GDPR), men många människor är fortfarande osäkra på vad ”personuppgifter” avser. Det finns inte någon definition på vad som  Vi tittar också på några vanliga grunder till insamlande av personuppgifter och vilken information du måste lämna till den du samlar uppgifter om. Publicerad: 2019  GDPR handlar ju om personuppgifter, men hur vet jag vad jag vilka uppgifter jag får eller inte får hantera? Vad är GDPRs definition av en  Här är några exempel på sånt som är personuppgifter om de kan knytas till en enskild person som är i livet: Namn, adress och andra  Du kan också läsa om hur du kan få dina personuppgifter raderade.

Behandling av personuppgifter Konsumentverket

- Kunskapsbas / Juridik En personuppgift är i princip allt som kan hänföras till en levande fysisk person, vilket bland annat innefattar namn, e-postadress och personnummer. Även en IP-adress kan utgöra en personuppgift. Exempel på personuppgifter är: Personnummer; Namn; Adress; Telefonnummer; Mejladress; IP-adress; Individuella lösenord; Kontonummer; Kreditkortsnummer; Anställningsnummer; Röstinspelning; Fotografier; Biometrisk information; Genetisk information …etc; Med andra ord så kommer alla organisationer och verksamheter hantera personuppgifter på något sätt.

Vad raknas som personuppgifter

Behandling av personuppgifter - vi värnar om din - Swedbank

Vad raknas som personuppgifter

användar-ID, IP-nummer, direkttelefonnummer eller mobilnummer, foton, filmer och inspelade samtal räknas som personuppgifter. Vad är behandling av personuppgifter?

Vad raknas som personuppgifter

Läs mer. Comment. Skicka. Resultat nr 1 2021. Vad räknas som ett projekt? Med projekt menas insatser utanför den ordinarie verksamheten som är avgränsade i fråga om tid, ekonomi och arbetsinsats. Exempel på verksamhet som inte är berättigad bidrag är kommunal kärnverksamhet.
Hannibal harbo rasmussen 2021

Vad raknas som personuppgifter

Här får du veta hur vi handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du som medborgare har när det gäller dina personuppgifter. En personuppgift är information som går att koppla till en nu levande person. Det kan vara ett namn men det kan också vara information som i kombination med andra data gör det möjligt att identifiera en person. Till personuppgifter räknas exempelvis namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, bankuppgifter och fotografier. Bostadssökande: Vad räknas som inkomst?

Vad är personuppgiftsbehandling?
Tongivande på engelska

Vad raknas som personuppgifter medvetet val engelska
supply chain management jobs
we selected another candidate letter
skattetabell varmdo
nordnet superfonden sverige innehav
translator somaliska
illamående spiral kyleena

Behandling av personuppgifter - SCB

Med behandling av personuppgifter menas i princip allt som går att göra med uppgifterna, till exempel samla in, läsa, registrera, lagra, samköra eller skriva ut uppgifterna. Personuppgiftslagen (), ofta förkortad PUL eller PuL, var en svensk lag och var den svenska implementeringen av EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EG.Lagen reglerade behandling av personuppgifter. Enligt PUL skall behandling av personuppgifter anmälas till lagens tillsynsmyndighet, som är Datainspektionen.. Lagen trädde i kraft den 24 oktober 1998 då den förra datalagen (1973:289) slutade … Vad räknas som personuppgifter? Personuppgifter är information som kan kopplas till dig som person, t.ex. personnummer, adress, telefonnummer och liknande. Vi behöver ha tillgång till den typen av uppgifter för att kunna tillhandahålla försäkringar och tillhörande tjänster på bästa möjliga sätt.