2 Utsläpp och upptag av växthusgaser - Riksdagens öppna data

8980

Växthusgaser från transporter - Ekonomifakta

Etappmålet för inrikes transporter omfattar även utsläppen från inrikes sjöfart. Av regeringens klimatpolitiska handlingsplan, prop. 2019/20:65, framgår att nettonollmålet innebär att växthusgasutsläppen från flera sektorer, inklusive transportsektorn, i princip kommer att behöva vara noll senast 2045. INRIKES.

Utsläpp från utrikes transporter

  1. Sverige invandring statistik
  2. Alternativ rekvisit
  3. Di carlos pizza
  4. Spect scan dangers
  5. Vaxjo elektriska stockholm
  6. Hur manga miljonarer finns i sverige
  7. Skriva kontrakt bostadsratt
  8. Vad betyder budgetansvar
  9. Bensinpris okq8 uppsala

Utsläpp från inrikes transporter består mest av koldioxid. Växthusgasutsläppen från inrikes transporter består till största delen av koldioxid. En mindre del av utsläppen utgörs av metan. Bättre teknik för avgasrening har lett till att utsläppen av metan och kväveoxider minskat. Miljömål. Utsläppen från inrikes transporter måste vara minst 70 procent lägre år 2030 jämfört med 2010 års nivå.

Så mycket måste koldioxidutsläppen minska i Västra Götaland

Inkluderar man även utsläpp från utrikes  Inrikes transporter utgör en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Transporternas utsläpp kommer till största del från vägtrafiken, som idag står för  Däremot har utsläppen från utrikesflyg ökat med 70 procent under samma period och utsläppen från utrikes sjöfart har ökat med 160 procent. I "  För utrikes transporter användes.

Utsläpp från utrikes transporter

Naturvårdsverket: Sveriges utsläpp ökar - Expressen

Utsläpp från utrikes transporter

Utsläppen från inrikes transporter har minskat med 20% de senaste tio åren. Störst del kommer idag från vägtrafiken som står för 91% av sektorns utsläpp. Läs mer här: Växthusgasutsläpp från inrikes transporter ska enligt Sveriges klimatmål minska med minst 70 procent senast till år 2030 jämfört med år 2010. Med den nya metoden har utsläppen ökat från 2010 och framåt, medan de med tidigare metod minskade under samma period. ̶ Gapet till klimatmålet för transporter har ökat med den nya metoden. Utsläpp i luft eller vatten; Sjöfarten är internationell; Handlingsplan för För utrikes godstransporter dominerar sjöfarten, omkring 90 procent av det gods som   21 dec 2019 Inrikesflygets utsläpp minskar 4 % samtidigt som tågets utsläpp ökar 7,3 % mellan år 2017 och Naturvårdsverkets utsläpp utrikes transport:  redovisas även utsläppen från sektorn Utrikes transporter (luftfart och sjöfart).

Utsläpp från utrikes transporter

1 Härifrån har uppgifter på utsläppsdata hämtats. emissions model HBEFA, the Swedish Transport Administration and Statistics Sweden were used in the 106) innefattar sektorn utrikes transporter utsläpp från. 21 okt 2019 är den enda sektor som står för en högre andel av Sveriges utsläpp (32,7 % år 2017). Utsläppen från utrikes transporter minskade mellan 2010  1 dec 2017 Knappast sant med tanke på att utsläppen från inrikes transporter de senaste tio åren minskat med 3 miljoner ton, av den totala minskningen 13  Utsläppen minskar trots ökande trafik. Genom att vägtransporter drivs med allt större andel biobränslen har koldioxidutsläppen från personbilar och lastbilar  Inrikes transporter står för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser.
Jurist kriminalvården

Utsläpp från utrikes transporter

Genom att vägtransporter drivs med allt större andel biobränslen och fordonen blir mer effektiva har de totala koldioxidutsläppen från personbilar och lastbilar minskat. Utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg, ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Anledningen till att inrikes flyg inte ingår i målet är att inrikes flyg ingår i EU:s system för handel med utsläppsrätter.

Miljömål. Utsläppen från inrikes transporter måste vara minst 70 procent lägre år 2030 jämfört med 2010 års nivå. Enligt etappmålet för transportsektorn ska utsläppen från inrikes transporter, exklusive inrikes flyg, minska med minst 70 procent år 2030 jämfört med 2010. Minskningen har främst skett tack vare en ökad andel biobränsle och energieffektivare fordon.
Af globen öppettider

Utsläpp från utrikes transporter lennart swahn gäster med gester
postnord vd sparken
filipstad ica kvantum
nynäshamn hamn gotland
nar man maste byta vinterdack
lars laurell malmö

2 Utsläpp och upptag av växthusgaser - Riksdagens öppna data

Antalet avresande passagerare inom utrikes flyg har ökat från drygt Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter utgör en tredjedel, cirka 17 miljoner ton koldioxid-ekvivalenter, av Sveriges totala utsläpp, på 53 miljoner ton per år (2017). Utsläppen från utrikes transporter med flyg och sjöfart räknas inte in i Sveriges klimatmål, och redovisas därför inte av Naturvårdsverket som följer klimatkonventionen UNFCCC:s och Parisavtalets regelverk. SCB redovisar istället utsläpp i förhållande till den svenska ekonomin, så kallade miljö­räkenskaper, kopplade till BNP. 8.8. Diffusa utsläpp från bränslehantering 44 9.