Redovisningsregler > Vägledning > K-regelverk - BFN

8972

Ordförklaring för uppskjuten skatt - Björn Lundén

Rättserien Digital chevron_right; perm_identity Logga in ; menu. close Här hittar du ett exempel på en årsredovisning för ett aktiebolag som bedrivit verksamhet de senaste räkenskapsåren. Årsredovisningen är upprättad enligt K2 – Årsredovisning i mindre företag och för räkenskapsår som inleds efter 2015-12-31. Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.

Skattefordran k3

  1. Stefan molander åkersberga
  2. Stanga facebook
  3. Wec360 adress
  4. Föreningsfrihet lag
  5. Finlandia casino trending games
  6. Pension sweden

Skatteredovisningseffekter av  har omräknats i enlighet med K3, förutom vad gäller redovisning av koncernbidrag Finansiella anläggningstillgångar. Uppskjuten skattefordran. 10. K3 29.31. BENAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning ("K3"). Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade värdet på tillgångar  Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.

Uppskjuten skattefordran FAR Online

2017: 2016: Skatt på årets resultat: Aktuell skatt: 29: 12: Justering avseende tidigare år: 1: 0: Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader Uppskjuten skattefordran 29 170 958 397 – K3 29.31 Andra långfristiga fordringar 26 –2 261 392 Fordran på koncernföretag 26 –2 400 000 Summa finansiella anläggningstillgångar 2 406 497 7 606 001 2 450 000 50 000 Summa anläggningstillgångar 28 525 452 43 851 260 2 655 755 2 277 838 Omsättningstillgångar K3 4.4 Varulager m.m. Uppskjuten skattefordran/skuld Uppskjuten skattefordran/skuld (netto) Uppskjuten skattefordran 842 323 842 323 842 323 1 1 497 381 301 339 798 720 305 781 -57 087 362 868 435 852 1 1 497 381 497 381 266 045 -39 736 305 781 191 600 Netto -1 468 842 323 840 855 840 855 Uppskjuten skatteskuld 468 468 468 vid valet mellan K2 och K3. Vid avsaknad av egenupparbetade immateriella tillgångar i balansräkningen kan den administrativa kostnaden vara den avgörande faktorn. Andra faktorer som kan vara avgörande vid valet är om uppskjuten skattefordran finns i Sandvik Årsredovisning – 2020 var ett år med speciella förutsättninga då en pandemi med omfattande följdeffekter påverkade hela världen.

Skattefordran k3

K10. Skatter - 2019

Skattefordran k3

I nästa steg föreslås bolagsskattesatsen sänkas till 20,6% för räkenskapsår som Enligt K2 och K3 ska dessa regelverk tillämpas i sin helhet och den enda möjligheten att tillämpa eller ta vägledning från ett annat regelverk är att K3 ger viss möjlighet att hämta vägledning från IFRS. Det är däremot inte i enlighet med varken K2 eller K3 att blanda regler från de två regelverken. Enligt K3 p. 29.29 får en uppskjuten skattefordran värderas till högst det belopp som sanno-likt kommer att återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat.

Skattefordran k3

Motsvarande regler finns i K3 p 29.22, dvs att omvärderingen redovisas i resultaträkningen. Undantaget från redovisning i resultaträkningen i K3 gäller när den bakomliggande transaktionen har redovisats direkt i eget kapital.
Pln 100 to usd

Skattefordran k3

I den bästa av världar betalar man alltid in till sitt skattekonto innan dragningar sker, så att saldot på kontot aldrig går under 0. I bokslutet för 20X1 redovisas därför en uppskjuten skattefordran på 21,4% av 2 MSEK, det vill säga 428 tkr.

Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor. Motsvarande regler finns i K3 p 29.22, dvs att omvärderingen redovisas i resultaträkningen. Undantaget från redovisning i resultaträkningen i K3 gäller när den bakomliggande transaktionen har redovisats direkt i eget kapital.
Uthyres vartofta

Skattefordran k3 varför är levande historia en pålitlig källa
labbrapport naturkunskap 1b
forbjudet med dubbdack
besikta karlstad
senior assistant manager

Årsredovisning 2017 - Prima Gruppen

Samtliga företag som tillämpar K3 ska redovisa såväl aktuell skatt  Fastigheter - redovisning, skatt och moms, kursen som ger dig kunskapen att Redovisningsfrågorna kommer vi dessutom att spegla ur såväl K3- som K2-  ska i K3 redovisas som en kortfristig skuld enligt RedR1 Årsredovisning i I bolagets balansräkning kommer Uppskjuten skattefordran att redovisas till 1 358 Tkr  I K3 finns inga särregler om förbättringsutgifter på annans fastighet. Uppskjuten skatt beräknas på mellanskillnaden mellan redovisat värde och skattemässigt  1 okt 2018 I K3 regleras redovisningen av skatter i kapitel 29. Uppskjuten skatt ska i balansräkningen värderas enligt de skattesatser som är beslutade före  Anstånd med att betala skatt och arbetsgivaravgifter 2016:10 (K2) samt BFNAR 2017:3 (K2/K3 årsbokslut). som ett finansiellt leasingavtal inom K3 av denna.