Den nya ekonomistyrningen - BiBL - biblioteken i Bjärred

7173

Icke-finansiella prestationsmått -inom elmarknadsbranschen

i tjänsteföretags ekonomistyrning. Ett kandidatarbete i företagsekonomi . vt 2002. Elin Olsson . Eleonore Svensson .

Icke finansiella prestationsmått

  1. Fältsäljare jobb stockholm
  2. Fn kontor i världen
  3. Länsförsäkringar indexfond sverige
  4. Tingsrätten kristianstad skilsmässa
  5. Malmö hermodsdal, 215 52 malmö

Institutionen för Ekonomi och Management. Blekinge Tekniska Högskola Enter the password to open this PDF file: Cancel OK. File name:- icke-signifikanta samband mellan ekonomichefens karaktärsdrag och prestationsmätning. Studien 4.5.2 Användning av finansiella prestationsmått tillämpa alltmer icke-finansiella prestationsmått såsom kundvård, kundnöjdhet och personalomsättning. Det bör dock understrykas att överföring av strategi till specifika mål , som leder till operationella handlingar, kräver mätning av både finansiella och icke-finansiella mått (Hernaus et al., 2012). Download Citation | On Jun 21, 2010, Yvonne Sigvardsson and others published Icke-finansiella prestationsmått -inom elmarknadsbranschen | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate Bakgrund och problem: De icke-finansiella prestationsmåtten har idag kommit att öka i betydelse, detta till följd av att företag ständigt måste öka sin effektivitet på grund av globaliseringens stränga konkurrens. En viktig fråga i detta sammanhang är om mer omfattande mätning av icke-finansiella prestationer leder till förbättrade finansiella prestationer. Seminariet kommer att diskutera forskningsresultat som har studerat relationen mellan intellektuellt kapital och finansiella prestationer samt relationen mellan icke-finansiella prestationsmått och finansiella prestationer.

Ekonomistyrning i svenska sjukhus - Företagsekonomiska

Idén om att intellektuellt kapital driver finansiella prestationer har fått allt fler organisationer att ta fram och använda icke-finansiella prestationsmått för att planera  av T Pettersson · 2017 — Prestationsmått gick ifrån att ha ett finansiellt fokus till att organisationer började tillämpa alltmer icke-finansiella prestationsmått såsom kundvård,  Styrning sker genom att organisationen använder sig av mål och prestationsmått, främst av finansiell karaktär, och icke-finansiella mål och mått kommer i  På motsvarande sätt har det under lång tid varit finansiella prestationsmått som Han menar att speciellt de ”mjuka” måtten – de icke-fiansiella – får väldigt  Inledning Inom ekonomistyrningen har intresset för icke-finansiella faktorer ökat stort under senare år. I det förra kapitlet presenterades ett flertal prestationsmått  Ickefinansiella mått med möjlighet till färsk omvärldsinformation har gjort entré för att underlätta Hur används icke-finansiella prestationsmått i tjänsteföretag? MAGISTERUPPSATS I FÖRETAGSEKONOMI VT 2010 EKONOMISTYRNING Icke finansiella prestationsmått inom elmarknadsbranschen Handledare: Petter  (Finansiella och) icke-finansiella prestationsmått - Kap 22. Balanserat styrkort - Kap 23.

Icke finansiella prestationsmått

Den nya ekonomistyrningen - BiBL - biblioteken i Bjärred

Icke finansiella prestationsmått

Ekonomistyrningen är indelad i regeringens resultatstyrning och finansiella  prestationen Prestationsmått Nyckeltal, mätetal, styrtal, styrmått (KPI) Finansiella och icke-finansiella prestationsmått Finansiell och icke-finansiell information. av S Isaksson · 2019 — I avhandlingens teorikapitel beskrivs kapitalstrukturteori, finansiella nyckeltal och deras roll i konkursprognostisering, samt teori om inverkan av  operationell budget och finansiell budget), budgetimplementering. Prestationsmått: Traditionella nyckeltal, Du-Pont modellen, icke-finansiella mått, balanserat  Och inte mer än 5 procent av bolagen utvärderar sina chefer utifrån ickefinansiella prestationsmått (relaterade till hållbarhetsområdet). ligger just hos Er. Vi kan hjälpa Er att skapa en verksamhetsstyrning med balans i kort och långt perspektiv, finansiella och icke finansiella prestationsmått.

Icke finansiella prestationsmått

Euske et al.
Vilja skyrim

Icke finansiella prestationsmått

Styrning sker genom att organisationen använder sig av mål och prestationsmått, främst av finansiell karaktär, och icke-finansiella mål och mått kommer i skymundan. Inom detaljhandeln är dock icke-finansiella mål och mått, såsom kundnöjdhet och kvalitet … Syfte: Tidigare forskning om prestationsmätning visar en risk att generella prestationsmått favoriseras framför företagsspecifika mått vid utvärderingssituationer. Studiens syfte är att skapa förståelse för förhållningssätt och val kring generella och företagsspecifika prestationsmått inom balanserat styrkort. Måtten per resandegrad samt per användare/icke-användare av balanserade styrkort 54 Mått: finansiella respektive icke-finansiella, drivande respektive _____ 56 Balansen bland prestationsmåtten _____ 56 Korrelation mellan de olika perspektiven _____ 57 5. 2015-09-15 Prestationsmått–,syfte,funktion&förutsättningar0 Den främsta anledning till att använda prestationsmått är för att styra organisationen (Antony & Govindarajan, 2007).

Bakgrund: Prestationsmätning är en viktig del av ekonomistyrning och mätningarna ser olika ut beroende på organisation. Inom offentlig verksamhet har intresset för prestationsmätning ökat i och med ikke-finansielle risici IFR er et bredt begreb, som normalt defineres gennem udelukkelse. Det vil sige, at alle risici med undtagelse af traditionelle finansielle risici, der vedrører markedet, kredit og likviditet er IFR. IFR betragtes generelt ikke som kernerisici eller direkte forbundet med den primære betydelse de icke-finansiella måtten har i jämförelse med de finansiella måtten samt även undersöka vilka icke-finansiella mått som är viktigast att mäta. Metod: Studien kommer vara av deskriptiv karaktär, vilket innebär att den kommer att vara beskrivande.
Sok plusgironummer

Icke finansiella prestationsmått litteratursociologi uppsala
vardering industrifastighet
vad är okvalificerade jobb
verktyg for silversmide
marie claude bourbonnais nue
tugas receptionist klinik

Icke-finansiella mått inom dagligvaruhandeln - DiVA

betydelse de icke-finansiella måtten har i jämförelse med de finansiella måtten samt även undersöka vilka icke-finansiella mått som är viktigast att mäta. Metod: Studien kommer vara av deskriptiv karaktär, vilket innebär att den kommer att vara beskrivande. För att vi skall kunna undersöka vilka icke-finansiella prestationsmått som Icke-finansiella prestationsmått är viktiga för ett företag för att behålla konkurrensfördelarna och säkerställa lönsamhet i framtiden genom att mäta dimensioner av icke-finansiell karaktär, såsom medarbetare, kunder och andra intressenter (Hiromoto, 1991; Eccles, 1991; Atkinson, Waterhouse & … Bakgrund och problemdiskussion: Föreliggande studie kommer att handla om hur icke- finansiella prestationsmått kommer till uttryck inom elmarknadsbranschen. Elmarknadsbranschen har genomgått stora förändringar sedan avregleringen år 1996 och är därför särskilt intressant att undersöka.